Faq's

Veelgestelde vragen

1. Hoe gaat de Rechtswinkel om met mijn gegevens?

Gegevens van cliënten worden nooit aan derden verstrekt. Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Bij schending hiervan zijn wij een boete verschuldigd.


2. Hoe wordt omgegaan met belangenverstrengeling?

Rechtswinkel Noord-Holland Noord verwijst de tegenpartij door naar een andere rechtshulpverlener. De tegenpartij wordt niet ondersteund.


3. Hoe kan ik een klacht indienen en hoe wordt hiermee omgegaan?

Uw klacht wordt in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Lees het klachtenreglement en vul het klachtenformulier in.


4. Is de dienstverlening echt gratis?

Ja, de dienstverlening is gratis. Bij een procedure komen de griffiekosten en deuwaarderskosten voor de rekening van de cliënt.