Rechtswinkel Noord-Holland Noord

Met Recht en Raad staan wij Paraat

Rechtswinkel Noord-Holland Noord

Met Recht en Raad staan wij Paraat

Heeft u een conflict met uw werkgever?
Heeft u een geschil met uw buren?
Wilt u een bezwaar- of beroepschrift indienen?

Rechtswinkel Noord-Holland Noord
verleent gratis juridische ondersteuning
aan minder draagkrachtigen op vrijwel alle rechtsgebieden.

Kom langs bij een van onze inloopspreekuren voor een gesprek.